De reiskas van Graaf Willem IV
dr. H. Enno van Gelder

In 1343/44 maakte graaf Willem van Henegouwen en Holland een grote reis naar Palestina en Oost-Pruissen. In het financiële verslag van die tocht zijn alle dagelijkse betalingen vermeld, waarbij de in verschillende delen van Europa gangbare muntsoorten worden genoemd. Het uit de Nederlanden meegebrachte geld was niet overal bruikbaar zodat men vaak moest wisselen, een situatie die meer dan zes eeuwen later niet wezenlijk is veranderd.

Ook budgettaire problemen speelden een rol, want de graaf kwam voor diverse onvoorziene uitgaven te staan: hoge rentebetalingen, een duur doopgeschenk aan een vorstelijk petekind en een beroving waarbij geld- en goederen deels verloren gingen. Dit document maakt inzichtelijk welke muntstukken in deze periode in de middeleeuwen bij dagelijkse transacties werden gebruikt.

5.00

Staat boek: Boek is in nieuwstaat.

1 op voorraad

Waarom tweedehands boeken van boekenvinden.nl?