Den Spiegel der salicheyt van Elckerlijc
Prof. dr. A van Elslander

Extra informatie

Staat

Titel

Schrijver(s)

Uitgever

Publicatiedatum

Aantal bladzijden

Genre

EAN

Boek uit de serie Klassieke galerij uitgegeven door Wereldbibliotheek.

Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc – Hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht Gode rekeninghe te doen – is een 15e-eeuwse Nederlandstalige moraliteit of zinnespel.

Het stuk is dus een ‘Spiegel’, een didactisch geschrift, waarin ons, ‘in den maniere van eenen speele ofte esbatemente’, wordt vertoond hoe ‘Elckerlijc’, dit is ieder mens, meer bepaald de zondige mens, tot de ‘salicheyt’ kan komen, wanneer hij vóór God wordt gedaagd om rekenschap af te leggen over zijn daden. Afgezien van God en ‘die ynghel’, die respectievelijk enkel aan het begin en het slot optreden, komen in Elckerlijc slechts allegorische personages voor: de Dood, die door God wordt uitgezonden om ‘Elckerlijc’ te waarschuwen dat hij een ‘pelgrimagie’.moet ondernemen ‘die niemant ter werelt en mach verbi’; ‘Gheselscap’, ‘Maghe’ en ‘Neve’, en ‘tGoet’, die weigeren met ‘Elckerlijc’ mee te gaan; en de ‘Duecht’ van ‘Elckerlijc’, die te zwak is om hem te vergezellen op diens ‘langhe vaert’ en hem brengt bij haar zuster ‘Kennisse’, het berouwvol zelf-inzicht. Deze verwijst de rouwmoedige ‘Elckerlijc’ naar ‘Biechte’, die woont ‘int Huys der Salicheyden’. Wanneer ‘Elckerlijc’ zijn ‘penitencie’ heeft volbracht, wordt zij ‘Duecht’ weer gezond en komen zijn natuurlijke vermogens, ‘Wijsheyt’ of ‘Vroetscap’, – de alledaagse levenswijsheid, – ‘Cracht’, ‘Schoonheyt’ en ‘Vijf Sinnen’, – het verstand, – die nu bovennatuurlijke betekenis hebben gekregen, opnieuw bij hem. Hij maakt zijn testament en ontvangt de laatste sacramenten. Bij het graf zullen achtereenvolgens ‘Schoonheyt’, ‘Cracht’, ‘Vroetscap’, ‘Vijf Sinnen’ en ten slotte ook ‘Kennisse’ hem verlaten en enkel zijn ‘Duecht’ zal hem voor de rechterstoel van God terzijde staan.

 

8.95

Staat boek: Boek is in goede staat, kleine naamsvermelding op schutblad.

1 op voorraad

Waarom tweedehands boeken van boekenvinden.nl?