Klopjes in Twente
J.J. Grootenboer

Extra informatie

Staat

Titel

Schrijver(s)

Uitgever

Publicatiedatum

Aantal bladzijden

Genre

EAN

De ondergrondse kerk in Twente.

De Tachtigjarige Oorlog was al begonnen in 1568, maar Overijssel sloot zich hier pas in 1578 bij aan. Dat opstandelingen tegen het Spaanse gezag waren in meerderheid aanhangers van de Reformatie. De Spanjaarden probeerden vanuit Oldenzaal hun macht te handhaven en Twente binnen de katholieke invloedssfeer te houden. De regio kwam klem te zitten tussen de twee vechtende partijen: de Staatse troepen en de Spanjaarden. Nadat prins Maurits in 1597 Twente had veroverd stonden de gereformeerden onmiddellijk klaar om met steun van de Staten van Overijssel de Reformatie in Twente op gang te brengen. De plaatsen waar nog geen gereformeerde predikanten waren, moesten binnen 14 dagen een predikant aanstellen. Menig pastoor bekeerde zich tot de nieuwe religie en werd predikant.

Het katholieke geloof moest in het geheim worden beleden. Overal verschenen schuilkerkjes in schuren en bijgebouwtjes; zelfs in de bossen vonden diensten plaats. Bij de vrede van Munster in 1648 was afgesproken dat men zich soepeler op zou stellen tegenover de katholieke godsdienst. Toch bleef de toestand van onderdrukking voortbestaan. In Twente was de belangstelling voor de nieuwe leer niet zo heel groot. Een feit is dat in 1720 zo’n 800 mensen ‘s zondags de Heilige mis in de schuilkerk in Delden bezochten. In de schuilkerk in Woolde op de boerderij Harmelink kwamen zelfs 1.200 mensen bijeen. In Twentse dorpen en steden woonden een aantal vrome ongehuwde dames die de gelovigen waarschuwden als er weer een mis werd gehouden. Ze werden de “klopjes” genoemd. Ook in Goor en Borne en andere dorpen kende men de “klopjes”. In de schuilkerkentijd waren ze van onschatbare waarde. Ze gaven in het geheim godsdienstonderricht aan kinderen; gaven door waar en wanneer er een mis werd opgedragen en steunden de rondtrekkende priesters in hun werk. In 1689 was er voor het eerst weer sprake van een pastoraat.

4.95

Staat boek: Boek is in nieuwstaat, hardcover, eerste druk

Uitverkocht

Waarom tweedehands boeken van boekenvinden.nl?