Stil de tijd; pleidooi voor een langzame toekomst
Joke J. Hermsen

Extra informatie

Staat

Titel

Schrijver(s)

Publicatiedatum

Aantal bladzijden

Genre

EAN

Geen tijd hebben dat is een van de fundamentele ervaringen van onze tijd. In dit veelgeprezen en intussen ook veelgelezen boek neemt Joke J. Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch en Peter Sloterdijk ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij verkent het belang van rust, verveling, aandacht en wachten; ervaringen die sinds de Oudheid als belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar in het huidige economische tijdsgewricht nog weinig waardering krijgen.

4.95

Staat boek: Boek is in uitstekende staat, kleine paraaf of schutblad.

1 op voorraad

Waarom tweedehands boeken van boekenvinden.nl?