Verbinden en heelmaken
Elisabeth Kübler-Ross e.a.

Extra informatie

Staat

Titel

Schrijver(s)

Uitgever

Publicatiedatum

Aantal bladzijden

Genre

,

EAN

Jubileumbundel
Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross

Op 8, 9 en 10 april. 1994 vierde de Stichting Dr. Elisabeth Kübler-Ross / Shanti Nilaya Nederland haar tienjarig bestaan. Doel van de EKR-stichting is het verspreiden en het praktisch toepassen van de ideeën van Elisabeth Kübler-Ross over leven en dood en over hulp bij crisissituaties, zowel in het leven als bij het sterven. Een steeds groter wordende groep mensen is inmiddels bij deze activiteiten betrokken. In ons land bestaat nu een netwerk van meer dan twintig regionale ontmoetingsgroepen. Verder worden regelmatig symposia georganiseerd en wordt er een Nieuwsbrief uitgegeven. Dit Ankertje, getiteld Verbinden en heelmaken, bevat de lezingen – gehouden tijdens het jubileum in 1994 van de stichting – van Elisabeth KüblerRoss, Beth Weiner, William Yang, Suzanne Katier en Jacob Slavenburg. In het Westen hebben we ons de afgelopen eeuwen vooral gericht op het uiteenrafelen van de werkelijkheid. Van deze analytische instelling hebben met name wetenschap en techniek geprofiteerd. Maar een van de negatieve gevolgen was dat vaak in niet meer te verenigen categorieën werd gedacht. Leven en sterven, lichaam en ziel, mannelijk en vrouwelijk, hemel en aarde worden door de moderne mens dikwijls als aparte ‘werelden’ beleefd. De auteurs doen een poging deze begrippen weer met elkaar te verbinden.

2.95

Staat boek: Boek is in nieuwstaat, kleine paraaf op schutblad, eerste druk

1 op voorraad

Waarom tweedehands boeken van boekenvinden.nl?